audyt IT

Komu dedykujemy nasze usługi?

  • Jednostki administracji rządowej: urzędy centralne, ministerstwa, agencje rządowe, urzędy wojewódzkie  – wraz z jednostkami podległymi,

  • Jednostki samorządu terytorialnego: starostwa powiatowe, urzędy miejskie i gminne,

  • Spółki Skarbu Państwa,
  • Uczelnie oraz szkoły,
  • Firmy oraz podmioty NGO organizujące konkursy ofert na sprzęt cyfrowy, oprogramowanie oraz usługi teleinformatyczne.